Kunst lenen

🇬🇧 At the bottom of the page 

Het lenen van kunst is een leuke manier om regelmatig een kunstwerk te wisselen. Het kan tevens een manier zijn om een schilderij uit de bestaande gallery ‘proef te hangen’ bij u thuis. Kunstuitleen is ook mogelijk voor kerken en bedrijven. Ik kom graag bij u langs om te kijken wat het beste in uw gebouw past.

 

 

Hoe werkt het

Kunst lenen is heel laagdrempelig. Het maakt het mogelijk om kunst aan te passen aan een veranderd interieur. U kiest een beschikbaar schilderij van de website of maakt een afspraak voor een bezichtiging van mijn werk. U leent het schilderij voor een minimale tijd van één jaar, langer mag natuurlijk altijd. Het leen bedrag hangt af van de waarde van het schilderij. U betaalt per maand 3% van de waarde van het schilderij en daarvan spaart u 2%. Als u na een halfjaar toch uitgekeken bent op het schilderij kan het eventueel in overleg omgeruild worden. Gehecht geraakt aan het schilderij? Natuurlijk is het ook mogelijk het schilderij te kopen. 

Om u een idee te geven

Een voorbeeld: De prijs van het schilderij dat u wilt lenen, bedraagt € 800,-. U betaalt 3% per maand = € 24,- per maand. Daarvan spaart u 2% = € 16,- Na een jaar heeft u dan €192,- gespaard. Als u het schilderij wilt kopen, dan kost het nog € 608,-

Opdrachten

Natuurlijk is het ook mogelijk om een schilderij in opdracht te laten maken. Een schilderij in opdracht kan ook aangekocht worden via een termijn betaling. Je doet dan een aanbetaling van 25% op het bedrag van het schilderij of een bedrag in overleg. De rest kan in 12 of 18 termijnen worden voldaan. 

 

 
 

🇬🇧 Art lending

Lending art is a fun way to regularly change a piece of art. It can also be a way to try out a painting from the existing gallery at your home. Art lending is also possible for churches and companies. I would be happy to visit you to see what fits best in your building.

How does it work

Lending art is very accessible. It makes it possible to adapt art to a changed interior. You choose an available painting from the website or you make an appointment to view my work. You lend the painting for a minimum time of one year, of course longer is always possible. The loan amount depends on the value of the painting. You pay 3% of the value of the painting per month and you save 2% of that amount. If, after six months or so, you do get bored with the painting, it is possibly, after a consultation, to exchange it. Attached to the painting? Of course it is also possible to buy the painting.

To give you an idea

An example: The price of the painting that you want to lend is € 800. You pay 3% per month = € 24 per month. You save 2% of this = € 16. After a year, you have saved € 192. If you want to buy the painting, it will still cost € 608

Commissions

Of course it is also possible to have a painting commissioned. A painting by commission can also be purchased via a payment in terms. You then pay a deposit of 25% on the selling price of the painting or an amount agreed on after consultation. The remainder can be paid in 12 or 18 terms.