🇬🇧 At the bottom of the page.

Soul & Mindful Art and Therapy

Wie ben ik

Ik heb erg veel plezier in het scheppend bezig zijn. Door gewoon doen en uitproberen heb ik mijzelf op dit vlak steeds verder ontwikkelt. Ik heb een aantal jaren schilderlessen gevolgd en ook vaak cursussen en workshops om technieken te leren, materialen te ontdekken en inspiratie op te doen. Grotendeels ben ik autodidact. Ik werk voornamelijk met acrylverf. Maak werk met figuratieve elementen maar ook vaak abstract. De techniek Mixed Media pas ik soms ook toe. Het is leuk om allerlei materialen aan mijn schilderijen toe te voegen. Naast schilderijen maak ik ook graag ruimtelijk werk van verschillende materialen. Sinds ik lessen ‘beeldend keramiek’ heb gevolgd zijn daar ook een aantal keramiek werken aan toegevoegd.

Mijn persoonlijke ervaring is dat beeldend werken en creativiteit inzicht en heling in iemands leven brengt. Het kan je door lastige periodes heen helpen. Mensen over de hele wereld passen creativiteit toe als middel om met stress, verdriet en trauma om te gaan. Of ze gebruiken creativiteit voor algemeen welzijn, het is voedsel voor je ziel en maakt je geest gelukkig. Mijn kennis ben ik aan het verdiepen middels een ‘Bachelor of Arts – Vaktherapie beeldend’ studie aan de Hogeschool in Leeuwarden. 

Ik heb een leuk atelier aan huis waar ik prima kan werken en soms aan een paar mensen een workshop geef.

Tot ziens en een hARTelijke groet!

🇬🇧 Soul & Mindful Art and Therapy

Who am I

I really enjoy to create. By just doing and trying I have developed my self further and further in this area. I have followed painting lessons for a number of years and often took courses and workshops to learn techniques, discover materials and gain inspiration. I am mostly self-taught. I mainly work with acrylic paint. Make work with figurative elements but also abstract. I sometimes use the Mixed Media technique. It is very nice to add all kinds of materials to my paintings. In addition to paintings, I also like to make spatial work from different materials. Since I attended ‘visual ceramics’ lessons, a few ceramic works have also been added. 

My personal experience is that making art and creativity brings insight and healing into someone’s life. It can help you through difficult periods. People all over the world are useing creativity as a means to deal with stress, unhappiness or trauma. Or they use art for general well-being , it is food for your soul and makes your mind happy. I am deepening my knowledge through a ‘Bachelor of Arts – Arts Therapies’ study at the University in Leeuwarden. 

I have a nice studio at home where I can work and sometimes give a workshop to a few people.

See you soon and heARTy greetings!

 

Pinterest
LinkedIn
Instagram