🇬🇧 At the bottom of the page.

Colorful Art

Je kan hier informatie vinden over Retraites en Workshops.

Mocht je na het bekijken van de Gallery interesse hebben gekregen voor mijn werk, wil je graag een retraite bijwonen of heb je andere vragen neem dan gerust contact met mij op.

Wie ben ik

Favoriete vakken op school waren altijd beeldendevorming, handvaardigheid en tekenen. Ik heb erg veel plezier in het scheppend bezig zijn. Door gewoon doen en uitproberen heb ik mijzelf op dit vlak steeds verder ontwikkelt. Ik heb een aantal jaren schilderlessen gevolgd en ook vaak cursussen en workshops om technieken te leren, materialen te ontdekken en inspiratie op te doen. Grotendeels ben ik autodidact. Ik werk voornamelijk met acrylverf. Maak werk met figuratieve elementen maar ook vaak abstract. De techniek Mixed Media pas ik ook veelvuldig toe. Het is erg leuk om allerlei materialen aan mijn schilderijen toe te voegen. Naast schilderijen maak ik ook graag ruimtelijk werk van verschillende materialen. Sinds ik lessen ‘beeldend keramiek’ heb gevolgd zijn daar ook een paar keramiek werken aan toegevoegd.

Mijn ervaring is dat beeldend werken en creativiteit inzicht en heling in iemands leven brengt. Mijn kennis ben ik aan het verdiepen middels een ‘Bachelor of Arts – Therapies’ (Vaktherapie beeldend) studie aan de Hogeschool in Leeuwarden. 

Ik woon in het mooie dorp Wierden in Overijssel. Ben getrouwd en moeder van onze twee jongens. Ik heb een leuk atelier aan huis waar ik prima kan werken en soms aan een paar mensen een workshop geef.

Tot ziens en een hARTelijke groet!

 

 

🇬🇧 Colorful Art

Here you can find information about Retreats and Workshops.

If after viewing the Gallery you have become interested in my work, you would like to attend a retreat or you do have any other questions, please contact me.

Who I am I

Favorite subjects at school were always visual education, crafts and drawing. I really enjoy to create. By just doing and trying I have developed my self further and further in this area. I have followed painting lessons for a number of years and also often took courses and workshops to learn techniques, discover materials and gain inspiration. I am mostly self-taught. I mainly work with acrylic paint. Make work with figurative elements but also abstract. I also use the Mixed Media technique frequently. It is very nice to add all kinds of materials to my paintings. In addition to paintings, I also like to make spatial work from different materials. Since I attended ‘visual ceramics’ lessons, a few ceramic works have also been added. 

My experience is that visual work and creativity brings insight and healing into someone’s life. I am deepening my knowledge through a ‘Bachelor of Arts – Therapies’ (Visual Therapy) study at the University in Leeuwarden. 

I live in the beautiful village of Wierden, Overijssel, The Netherlands. I am married and the mother of our two boys. I have a nice studio at home where I can work and sometimes give a workshop to a few people.

See you soon and heARTy greetings!

 

Follow by Email
Facebook
Pinterest
Instagram