🇬🇧 At the bottom of the page.

Soul & Mindful Art and Therapy

Wie ben ik

Ik ben gediplomeerd vaktherapeut, beeldend therapeut en op dit moment werkzaam in een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Mijn persoonlijke ervaring is dat beeldend werken en creativiteit inzicht en heling in iemands leven brengt. Het kan je door lastige periodes heen helpen. Mensen over de hele wereld passen creativiteit toe als middel om met stress, verdriet, rouw en trauma om te gaan. Creativiteit kan gebruikt worden voor algemeen welzijn, het is voedsel voor je ziel en het maakt je geest gelukkig. 

Ik heb zelf erg veel plezier in het scheppend bezig zijn. Voordat ik mijn Bachelor of Arts – vaktherapie diploma in ontvangst nam, heb ik in de jaren ervoor mijzelf op het vlak van creativiteit en kunstzinnigheid steeds verder ontwikkelt door gewoon doen en uitproberen . Ik heb een aantal jaren schilderlessen gevolgd en ook vaak cursussen en workshops om technieken te leren, materialen te ontdekken en inspiratie op te doen. Grotendeels ben ik autodidact. Ik werk met acrylverf, maak werk met figuratieve elementen maar ook vaak abstract. Het is ook leuk om allerlei materialen aan schilderijen toe te voegen. Naast dat ik schilder maak ik ook graag ruimtelijk werk van verschillende materialen. Sinds ik een aantal jaren geleden lessen ‘beeldend keramiek’ heb gevolgd zijn daar ook een aantal keramiek werken aan toegevoegd.

Ik heb een pratijk en atelier aan huis waar ik onder andere individuele beeldende therapie geef en zelf heerlijk creatief aan de slag kan gaan. 

Tot ziens en een hARTelijke groet!

🇬🇧 Soul & Mindful Art and Therapy

Who am I

I am a certified professional therapist, art therapist and currently working in an orthopedagogical treatment center for children and young people with a mild intellectual disability. My personal experience is that arts and creativity bring insight and healing into someone’s life. It can help you through difficult times. People all over the world are using creativity as a means of coping with stress, grief and trauma. Creativity can be used for general well-being, it is food for your soul and it makes your mind happy.

I really enjoy being creative myself. Before I received my Bachelor of Arts – Art therapy, I continued to develop myself in the field of creativity and artistry in the years before by just doing and trying. I have followed painting lessons for a number of years and also courses and workshops to learn techniques, discover materials and gain inspiration. For the most part I am self-taught. I work with acrylic paint, make work with figurative elements but also often abstract. It is also fun to add all kinds of materials to paintings. Besides painting, I also like to make spatial work of different materials. Since I took classes in ‘visual ceramics’ a few years ago, a number of ceramic works have also been added.

I have a practice and studio at home where I give individual art therapy, among other things, and where I can get creative myself.

See you soon and heARTy greetings!

 

Pinterest
LinkedIn
Instagram